ร่วมสวดพระอภิธรรม

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 13 กันยายน 2560

ร่วมสวดพระอภิธรรมมารดาอาสากาชาด
วันที่ 13 กันยายน 2560 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด นายกสโมสรอาสากาชาด สำนักงานอาสากาชาด พร้อมกรรมการสโมสรอาสากาชาด เจ้าหน้าที่ ประธานและอาสากาชาดชมรม
ผู้สูงอายุโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมคุณแม่บังอร อลากร มารดานางจินดา เจิดอำไพ อาสากาชาด ณ ศาลา9 วัดหัวลำโพง กรุงเทพฯ

หมวดหมู่