วันที่: 16 ธันวาคม 2556

ประเภท: ข่าวประจำวัน

26 พฤศจิกายน 2556 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานอาสากาชาด และ
27 พฤศจิกายน นางประกาย อติแพทย์ นายกสโมสรอาสากาชาด นางมณี ชื่นประดิษฐ์ นางสาวสงวนศรี อภิบุณโยภาส อุปนายกสโมสรอาสากาชาด พร้อมกรรมการสโมสรอาสากาชาดร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ บิดาของ นางสว่างศรี ช้างเผือก อาสากาชาด ณ วัดช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ

หมวดหมู่