ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 2 ตุลาคม 2560

2 ตุลาคม 2560 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด พร้อมด้วย นางสิริกันยา ศิริรังษี รองผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด มอบกระเช้าผลไม้แสดงความยินดีแก่ สำนักงานจัดหารายได้ เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงาน ครบ 45 ปี และสหกรณ์ออมทรัพย์สภากาชาดไทย จำกัด ครบ 28 ปี

หมวดหมู่