ร่วมกิจกรรม ตามแนวคิด “ทำดีเพื่อพ่อ”

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 02 กันยายน 2560

วันเสาร์ที่. 2. กันยายน 2560. อาสากาชาดโครงการจิตอาสาร่วมกิจกรรมพิเศษ
2. ส่วนงานดังนี้
1. ร่วมทำบำเพ็ญกุศลอุทิศให้กับผู้บริจาคดวงตาในโอกาสที่ศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย ครบรอบ 52. ปี ณ อาคารแพทยพัฒน์ รพ.จุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย
2. ร่วมกิจกรรม ตามแนวคิด. “ทำดีเพื่อพ่อ”
ณ. สวนลุมพินี
อาสากาชาดร่วมกิจกรรม
1. นางดวงตา. โพธิโต
2. นางสาววัชรี. สู่ความดี
3. นางสาววิภา. ลาภาเกษมทิพย์
4. นางสาวศรีสุนันท์. ประวัติเมือง
5. นางลินดา. ทองขาว
6. นางสาววันทนา โพธิสัตย์

หมวดหมู่