รับแผ่นพับการใช้เครื่องหมายกาชาด

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 23 กรกฎาคม 2557

ประเภท: ข่าวประจำวัน

ขอเชิญอาสากาชาดรับโบร์ชัวส์ เผยแพร่ข้อมูลความรู้”การใช้ครื่องหมายกาชาด” ได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น3 สำนักงานอาสากาชาด ….. จำนวนจำกัด!!!

หมวดหมู่