รับรางวัลออกกสลากร้านพฤกษากาชาด

ข่าว, กิจกรรมการหารายได้สมทบสภากาชาดไทย

วันที่: 30 พฤษภาคม 2557

ประเภท: กิจกรรมการหารายได้สมทบสภากาชาดไทย

วันที่ 9-29 พฤษภาคม 2557 นางประกาย อติแพทย์ นายกสโมสรอาสากาชาด นางมณี ชื่นประดิษฐ์ อุปนายกสโมสรอาสากาชาด และกรรมการสโมสรอาสากาชาด มอบของรางวัลแก่ผู้ถูกสลากรางวัลร้านพฤกษากาชาดประจำปี 2557 ได้แก่ รางวัลที่ 6 หม้อหุงข้าวไฟฟ้า รางวัลเลขท้าย 3 ตัว กระติกสุญญากาศ ณ ห้องสโมสรอาสากาชาดชั้น 2

หมวดหมู่