รับมอบเงิน จาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 18 ธันวาคม 2561

รับมอบเงิน จาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
18 ธันวาคม 2561 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์นครินทร์ ศิริทรัพย์จากภาควิชาสูตินรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับมอบเงินจากนางสาวอารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดกิจกรรมเพื่อสังคมและสื่อสารภายในองค์กร และรองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสาย General Services ผู้แทน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 5,000,000 บาท(ห้าล้านบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจ ณ ศาลาทินทัต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

 

หมวดหมู่