รับมอบเงินเพื่อจัดซื้อAED

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 18 ตุลาคม 2561

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 ศาตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย และ นายกสโมสรอาสากาชาด รับมอบเงินจากคณะอาสากาชาด แผนกประดิษฐ์ดอกไม้ จำนวน 30,000 บาทเพื่อสนับสนุนร้านพฤกษากาชาด และมอบเงินจำนวน 80,000 บาท เพื่อสนับสนุนซื้อเครื่องกระตุกหัวใจ

 

หมวดหมู่