รับมอบเงินสนับสนุน

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 24 ตุลาคม 2560

รับมอบเงินสนับสนุน
24 ตุลาคม 2560 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด รับมอบเงินจาก นายอนันต์ เหล่าพาณิชย์ และนางประยงค์ สุทธสุต อุปนายกสโมสรอาสากาชาดด้านอาสาสมัครสัมพันธ์และศิลปวัฒนธรรมไทย จำนวน 1,000,000บาท(หนึ่งล้านบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษาในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดลำพูน และ 200,000บาท(สองแสนบาทถ้วน) ให้สำนักงานอาสากาชาด เพื่อไว้อุดหนุนสโมสรอาสากาชาด โดยมี นางประกาย อติแพทย์ ที่ปรึกษาสโมสรอาสากาชาด นางมณี ชื่นประดิษฐ์ อุปนายกสโมสรอาสากาชาดด้านอาสาสมัครสัมพันธ์การหารายได้ และบริหารจัดการทั่วไป และกรรมการสโมสรอาสากาชาดร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมสำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย

หมวดหมู่