รับมอบเงินสนับสนุน

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 29 มกราคม 2562

รับมอบเงินสนับสนุน
29 มกราคม 2562 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด รับมอบเงินสนับสนุน จำนวน 10,000 บาท จากนางสุวรรณี วงศ์พิทยาดิศัย (หัวหน้าโครงการอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง) และครอบครัว ในการจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจ( AED) ณ ห้องประชุม สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย

 

หมวดหมู่