รับมอบเงินสนับสนุนซื้อเครื่องกระตุกหัวใจ

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 17 ธันวาคม 2561

17 ธันวาคม 2561 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด รับมอบเงินจาก นางสุวรรณา อนุวงศ์นุเคราะห์ ที่ปรึกษาสโมสรอาสากาชาด จำนวน 100,000 บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน) จากนางประยงค์ สุทธสุต อุปนายกสโมสรอาสากาชาดด้านอาสาสมัครสัมพันธ์และศิลปวัฒนธรรมไทย มอบแทนนางสาวกษมา เหล่าพาณิชย์ (บุตรสาว) จำนวน 100,000 บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน) จาก บริษัทครีเอทีฟ โซลูชั่น เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด และนางนภฤชา โพธิสุข จำนวน 80,000 บาท(แปดหมื่นบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนในการจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจ AED จากนั้น ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร มอบกระเช้าผลไม้แก่ นางสุวรรณา อนุวงศ์นุเคราะห์ และนางประยงค์ สุทธสุต ในฐานะผู้มีอุปการคุณแก่สำนักงานอาสากาชาด เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง ณ ห้องประชุมสำนักงานอาสากาชาด

 

หมวดหมู่