รับมอบเงินสนับสนุนซื้อเครื่อง AED

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 20 ธันวาคม 2561

รับมอบเงินสนับสนุนซื้อเครื่อง AED
20 ธันวาคม 2561 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด รับมอบเงินจาก หม่อมราชวงศ์สุดสวาท ศุขสวัสดิ หม่อมหลวงเขมชาติ สุขสวัสดิ จำนวน 5,000 บาท(ห้าพันบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนในการจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจ AED  ณ ห้องรับรองสำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย

 

หมวดหมู่