รับมอบเงินบริจาค

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 3 ธันวาคม 2561

รับมอบเงิน
3 ธันวาคม 2561 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด รับมอบเงิน จำนวน 10,000 บาท จากอาสากาชาด ทีมรักษ์สุขภาพ รักษ์โลก เพื่อสนับสนุนในการจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจ (AED) ณ ห้องประชุม สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย

 

หมวดหมู่