รับมอบเงินบริจาคซื้อเครื่องAED

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูรรับมอบเงินบริจาคซื้อเครื่องAED จากพระมหาพีระพล ญาณพโล(อยู่สวัสดิ์) วัดโสมนัสราชวรวิหาร จำนวน160,000 บาท และนางมณทิรา ล่ำซำ 160,000 บาทและครอบครัว

 

 

หมวดหมู่