รับมอบเครื่องAED ในโครงการ125ปีกาชาด

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 23 พฤศจิกายน 2561

รับมอบเครื่อง AED
23 พฤศจิกายน 2561 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด รับมอบเครื่องกระตุกหัวใจ (AED) จากนางอรดา ศิริเยาว์วรรณ อาสากาชาด รุ่น 3/2561 จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 80,000 บาท
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าให้หน่วยงานในภูมิภาค เพื่อช่วยเหลือประชาชนยามเหตุการณ์ฉุกเฉิน ในโครงการงานเดินวิ่ง 125 ปี 6 แผ่นดิน สภากาชาดไทย ณ ห้องประชุมสำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย

 

หมวดหมู่