รับมอบสิ่งของ

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 13 พฤศจิกายน 2561

รับมอบสิ่งของ
13 พฤศจิกายน 2561 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด และรักษาการนายกสโมสรอาสากาชาด รับมอบของเล่นเด็ก จากนางลาวัลย์ อังคะเจริญ อาสากาชาดรุ่น 2538 เพื่อนำไปใช้เป็นของรางวัลของร้านพฤกษากาชาด ในงานกาชาด ประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณสวนลุมพินี รับมอบ ณ สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย

 

หมวดหมู่