วันที่: 01 พฤษภาคม 2557

ประเภท: กิจกรรมการหารายได้สมทบสภากาชาดไทย

รับมอบจักรยานยนต์
วันที่ 30 เมษายน 2557 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย พร้อมด้วย นางประกาย อติแพทย์ นายกสโมสรอาสากาชาดและคณะกรรมการ รับมอบจักรยานยนต์ จาก นางจรัสศรี มะลิประหิน ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัท THAI SUZUKI MOTOR CO., LTD. และคณะ เพื่อสนับสนุนการออกร้านพฤกษากาชาดในงานกาชาดประจำปี 2557 และนำรายได้สมทบทุนสภากาชาดไทย

หมวดหมู่