รับมอบของรางวัล

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 2 มกราคม 2562

รับมอบของรางวัล
28 ธันวาคม 2561 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด รับมอบรางวัลจากอาสากาชาดกลุ่ม 2559 รักษ์โลกสีเขียว (รักษ์สุขภาพ รักษ์โลก วัดสระสี่มุม) เพื่อเป็นของรางวัลในงานเลี้ยงปีใหม่ วันที่ 22 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย

 

หมวดหมู่