รับมอบของรางวัล

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 4 มกราคม 2562

รับมอบของรางวัล
4 มกราคม 2562 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด รับมอบเครื่องใช้ไฟฟ้า จากนางสุวรรณี วงศ์พิทยาดิศัย หัวหน้าโครงการอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิต สู่เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมคณะอาสากาชาดในโครงการ ฯ เพื่อสนับสนุนของเป็นของรางวัลในงานปีใหม่ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 22 มกราคม 2562 รับมอบ ณ สโมสรอาสากาชาด สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย

 

หมวดหมู่