รับมอบของรางวัล

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 27 ธันวาคม 2561

รับมอบของรางวัล
27 ธันวาคม 2561 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด รับมอบกระทะ จากคุณชฎาฉัตร์ อินผลเล็ก (อาสากาชาด) เพื่อนำไปจับสลากเป็นของรางวัลในงานเลี้ยงปีใหม่ 22 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย

 

หมวดหมู่