รับมอบของที่ระลึก

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 4 กุมภาพันธ์ 2562

รับมอบของที่ระลึก

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ศาสตราจาร์ย์กิตติคุณนายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาดมอบกระเช้าแก่ นางเฉิดโฉม จันทราทิพย์ ผู้มีอุปการคุณต่อสำนักงานอาสากาชาดเนื่องในโอกาสเทศกาลวันตรุษจีน พร้อมกันนี้ยังรับมอบของที่ระลึกจาก นางเฉิดโฉม จันทราทิพย์ ในโอกาสเทศกาลตรุษจีนเช่นกัน

 

หมวดหมู่