รับมอบของจากโรตารี่

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 19 กันยายน 2560

19 กันยายน 2506 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด พร้อมด้วยอาสากาชาดโครงการอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง รับมอบเครื่องกรองน้ำจาก นายพิภพ คติกุล นายกสโมสรโรตารี่-ทวีวัฒนา และนายอภิรักษ์ ปกีรณัมกิจ ผู้ช่วยผู้ว่าการภาคสโมสรโรตารี่ภาค 3350 จำนวน 5 เครื่องๆ ละ 12,000 บาท โดยการประสานงานจากนางอัญชลี ปกีรณัมกิจ อาสากาชาด โครงการอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำไปใช้ในโครงการบวรโมเดลต่อไป ณ สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย

หมวดหมู่