รับพรปีใหม่2562

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 25 ธันวาคม 2561

มอบกระเช้าเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับใหม่

25 ธันวาคม 2561 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด พร้อมด้วย นายกิตติธัช กลิ่นลอย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด และนายพงษ์ศักดิ์ โคละทัต หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานอาสากาชาด

เข้าพบ คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เหรัญญิกสภากาชาดไทย ณ อาคารนิลุบล สภากาชาดไทย เพื่อมอบกระเช้าของขวัญ ในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปี2562 ที่กำลังจะมาถึง และมอบของขวัญแด่ นายสุพงษ์ ลิ้มพานิช ผู้ช่วยเหรัญญิกสภากาชาดไทย

จากนั้น ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด พร้อมคณะ เข้าพบ ม.ร.ว.ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการจัดหารายได้เป็นผู้ปฏิบัติการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ เนื่องในโอกาสวันส่งท้ายปีเก่า 2561 ต้อนรับปีใหม่ 2562 ที่กำลังจะมาถึง

 

หมวดหมู่