รับบริจาคโลหิต

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 19เมษายน 2561

วันที่ 19 เมษา 2561 ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า กิจกรรมออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ธนาคารทหารไทย สำนักงานใหญ่ มีผู้มาร่วมบริจาคโลหิตได้ 118 ราย โดยมีอาสากาชาด ได้แก่ น.ส. สุดา เหล่าดำรงกูล ออกปฏิบัติงาน

 

หมวดหมู่