รับบริจาคโลหิต

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 30 เมษายน 2561

วันที่ 30 เมษายน 2561 สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า และอาสากาชาดได้แก่ นส. สุดา เหล่าดำรงกูล ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ที่ กรมแผนที่ทหารกลาโหม มีผู้บริจาคโลหิต 57 ราย

 

หมวดหมู่