รับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 30 สิงหาคม 2560

วันพุธที่ 30. สิงหาคม 2560. กลุ่มงานโครงการ
จิตอาสา อาสากาชาด สภากาชาดไทย ปฎิบัติงาน
จิตอาสา. ณ. ฝ่ายการช่าง บ.การบินไทย จก.มหาชน ดอนเมือง. ร่วมงานกับ รพ. ภูมิพลอดุลยเดช
บริจาคโลหิต. 66. ราย
แสดงความจำนงบริจาค
ดวงตา. 7. ราย
อวัยวะ. 4. ราย. รวม. 18. ราย
อุทิศร่างกาย. 7 ราย
อาสากาชาดผู้ปฎิบัติงานจิตอาสา
1. นางสาวจุฑามาศ. เอกมหาคุณ
2. นางสาววิภา ลาภาเกษมทิพย์
3. นางดวงตา โพธิโต

หมวดหมู่