รับบริจาคโลหิตดวงตา

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 08 กุมภาพันธ์ 2562

กลุ่มงานโครงการจิตอาสา อาสากาชาด 
ปฎิบัติงานจิตอาสา ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกร์การเกษตร
(ธกส.) บางเขน

รับบริจาคโลหิต รับแสดงความจำนงบริจาคดวงตา อวัยวะ และอุทิศร่างกายมอบให้สภากาชาดไทย (ทุก 3. เดือน) บุคลากรยังคงให้ความอนุเคราะห์เหมือนเช่นเคยด้วยความขอบพระคุณ

วันนี้ทางศูนย์โลหิต มีกิจกรรมใหม่ เพื่อเชิญชวนเป็นเพื่อนโดยการสื่อสารสมัยใหม่ พร้อมลุ้นรางวัล อาทิ พวงกุญแจ ตามกรุ๊ปเลือด ตุ๊กตาออกสิน ตุ๊กตานุ่มๆ สัญญาลักษณ์ **หยดเลือด**
น่ารักน่าเอ็นดู. กิจกรรมนี้จะไปพร้อมกับการบริจาคโลหิต ณ. สถานที่ต่างๆ เชิญชวนผู้มีจิตอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต ร่วมกิจกรรมลุ้นรางวัลสนุกๆ

ก่อนกลับทางองค์กร ได้มอบไดอารี่ให้กับผู้ปฎิบัติงานทุกท่าน (จนท. ศูนย์โลหิตฯ อาสากาชาด) เนื่องด้วย เทศกาลปีใหม่.

ขอขอบพระคุณที่กรุณาให้ทีมงานทั้งหมดรับบริจาคโลหิต แสดงความจำนงบริจาคดวงตา, อวัยวะและอุทิศร่างกายเสมอมา

รับบริจาคโลหิต. 213. รายรับแสดงความจำนงบริจาคดวงตา. 5 ราย อวัยวะ 7 ราย รวม 19 ราย อุทิศร่างกาย 7 ราย

อาสากาชาดผู้ปฎิบัติงานจิตอาสา
นางสาววัชรี. สู่ความดี
นางสาวจุฑามาศ. เอกมหาคุณ
นางดวงตา. โพธิโต

 

หมวดหมู่