รับบริจาคโลหิตดวงตาอวัยวะ

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 31 มีนาคม 2561

วันเสาร์ที่ 31. มีนาคม 2561. กลุ่มงานโครงการจิตอาสา
อาสากาชาด ปฎิบัติงานจิตอาสา **เชิงรุก** ร่วมงานกับ ชมรมผู้บริจาคโลหิต 100.ครั้ง, ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
สภากาชาดไทย. ณ. ห้างพรอมานาด มีนบุรี  กรุงเทพ

ผู้บริจาคโลหิต. 215. ราย
ผู้แสดงความจำนงบริจาค
ดวงตา. 7. ราย
อวัยวะ. 7. ราย. รวม. 20. ราย
อุทิศร่างกาย. 6. ราย

อาสากาชาดผู้ปฎิบัติงานจิตอาสา
นางดวงตา. โพธิโต

หมวดหมู่