รับบริจาคเชิงรุก

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 10 สิงหาคม 2560

วันที่ 10 สิงหาคม 2560 อาสากาชาด รุ่น 1/2555 ประกอบด้วยนางพณัญญา บัณฑุวงศ์ นางภัคคิวรรณ เลาหบุตร นางรัตนา วศินชัย นางกรุณา จันทร์หอมหวลและนางวิไลวรรณ พฤทธิ์ขจรชัย ได้ออกปฏิบัติงานเชิงรุก ไปให้ความรู้และเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาแสดงความจำนงบริจาคดวงตา อวัยวะและร่างกายที่อาคารจามจุรีสแควร์ ได้มีผู้บริจาคดวงตา 104 ราย อวัยวะ 91 รายและร่างกาย 78 ราย รวมทั้งสิ้น 273 ราย

หมวดหมู่