รับบริจาคเชิงรุก

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 21 ตุลาคม 2560

วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560 กลุ่มงานโครงการจิตอาสา อาสากาชาด สภากาชาดไทย ปฎิบัติงานเชิงรุกร่วมงานกับ ชมรมผู้บริจาคโลหิต 100 ครั้ง และหน่วยบริการรับบริจาคโลหิต พื้นที่ 3 จังหวัดชลบุรี สภากาชาดไทย ณ ห้างซีคอนสแควร์บางนา
วันนี้เป็นที่น่าชื่นชม ด.ช. เตชินต์ จิตรนอก และคุณแม่
ชุติมา ลอยชื่น นำเอกสารมาร่วมกิจกรรมการบริจาคในครั้งนี้ 
สรุปจำนวนการรับบริจาคโลหิต 207 ราย
แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 27 ราย อวัยวะ 27 ราย รวม 80 ราย อุทิศร่างกาย 26 ราย
อาสากาชาดผู้ปฎิบัติงานจิตอาสา
นางดวงตา โพธิโต

หมวดหมู่