รับบริจาคเชิงรุก

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 19 ตุลาคม 2560

วันที่19 ตุลาคม 2560 อาสากาชาด ปฎิบัติงานจิตอาสาออกรับบริจาคเชิงรุก ร่วมงานกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกีรยติ จังหวัดปทุมธานี
จัดกิจกรรมออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ ณ บริษัท โออิชิ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมนวนคร โดยมีผู้แสดงความจำนงบริจาคดังต่อไปนี้

ผู้บริจาคโลหิต จำนวน 46 ราย
บริจาคดวงตา อวัยวะ และ อุทิศร่างกาย จำนวน 15 ราย

อาสากาชาดผู้ปฎิบัติงานจิตอาสา
นางสาววิภา ลาภาเกษมทิพย์
นางดวงตา โพธิโต

หมวดหมู่