รับบริจาคเชิงรุก

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 15 กันยายน 2560

วันที่ 15 กันยายน 2560 นายชัยวัฒน์ อินทรชาธร อุปนายกสโมสรอาสากาชาด ด้านบริการโลหิต ดวงตา อวัยวะ และประธานอาสากาชาดรุ่น 1/2555 พร้อมด้วยนางรัตนา วศินชัย นางสาวอรสา ปฏิพัทธ์ปัญญากุล นางจิราวรรณ รัตนากร นางวิไลวรรณ พฤทธิ์ขจรชัย และนางสาวสมหวัง ไทยประเสริฐ ได้ออกปฏิบัติงานเชิงรุกไปให้ความรู้และเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาแสดงความจำนงบริจาคดวงตา อวัยวะและร่างกาย ที่บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) บางซื่อ ได้ดวงตา 102 ราย อวัยวะ 95 ราย และร่างกาย 100 ราย รวมทั้งสิ้น 297 ราย ทั้งนี้ ได้รับการต้อนรับและอำนวยความสะดวกจากคุณอุไรวรรณ แจ่มฟุ้ง Assistant Manager, Digital @ Share Service และพนักงานผู้เกี่ยวข้องของบริษัทฯ เป็นอย่างดียิ่ง

หมวดหมู่