รับบริจาคเชิงรุก

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 12 กันยายน 2560

วันที่ 12 กันยายน 2560. อาสากาชาดโครงการจิตอาสา. ได้แก่ นางสาวจุฑามาศ. เอกมหาคุณ นางสาววันทนา โพธิสัตย์
นางดวงตา โพธิโต ออกปฏิบัติงานเชิงรุก รับบริจาคโลหิต รับแสดงความจำนงบริจาคดวงตา. อวัยวะ. อุทิศร่างกาย. ณ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. อ.ปากเกร็ด. จ.นนทบุรีร่วมงานกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ. สภากาชาดไทย
มีผู้บริจาคโลหิต 117 ราย แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 10 ราย อวัยวะ 9 ราย รวม 31 ราย อุทิศร่างกาย 12 ราย
วันที่ 16 กันยายน. 2560 อาสากาชาดโครงการจิตอาสา. ได้แก่ นางสาวจุฑามาศ เอกมหาคุณ นางพรทิพย์ พูลสมบัติ
นางดวงตา โพธิโต ออกปฎิบัติงานจิตอาสาเชิงรุก รับบริจาคโลหิต รับแสดงความจำนงบริจาค ดวงตา อวัยวะ อุทิศร่างกาย
ณ. ห้างซีคอนสแควร์บางนาร่วมงานกับชมรมผู้บริจาคโลหิต 100 ครั้ง ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
โดยครั้งนี้ ด.ช. ชินโชติ ทองประจง แสดงความจำนงบริจาคดวงตา อวัยวะ และอุทิศร่างกาย โดยได้รับข้อมูลมาจากคณะอาสากาชาดที่มาออกหน่วยรับบริจาคในครั้งที่ผ่านมา โดยผู้ปกครอบยินดีลงมือชื่อในหนังสือยินยอมให้บริจาค.
การออกหน่วยครั้งนี้ มีผู้บริจาคโลหิต 395 ราย แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 28 ราย อวัยวะ 25 ราย รวม 81 ราย
อุทิศร่างกาย 28 ราย

หมวดหมู่