รับบริจาคเชิงรุก

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 09 กันยายน 2560

วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 กลุ่มงานโครงการจิตอาสา สภากาชาดไทย
ร่วมงานกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และ ชมรม
ผู้บริจาคโลหิต 100 ครั้ง สภากาชาดไทย
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต และ ผู้แสดงความจำนงบริจาค
ณ. ห้างพรอมนาค และ มีนบุรี
บริจาคโลหิตจำนวน 91 ราย
แสดงความจำนงบริจาค
ดวงตา จำนวน13 ราย
อวัยวะ จำนวน12 ราย รวม 39 ราย
อุทิศร่างกาย 14 ราย
อาสากาชาดผู้ปฎิบัติงานจิตอาสา
นางสาวจุฑามาศ เอกมหาคุณ
นางดวงตา โพธิโต

หมวดหมู่