รับบริจาคเชิงรุก

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 30 สิงหาคม 2560

วันที่ 30 สิงหาคม 2560 นายชัยวัฒน์ อินทรชาธร อุปนายกสโมสร อาสากาชาดด้านบริการโลหิต ดวงตา อวัยวะ และประธานอาสากาชาดรุ่น 1/2555 พร้อมด้วยนางกรุณา จันทร์หอมหวล นางรัตนา วศินชัย นางมาลี พิริยะวัฒน์ และนางวิไลวรรณ พฤทธิ์ขจรชัย ได้ออกปฏิบัติงานเชิงรุกไปให้ความรู้และเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาแสดงความจำนงบริจาคดวงตา อวัยวะ ร่างกาย ที่การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย วิภาวดีรังสิต ได้ดวงตา 31 ราย อวัยวะ 29 ราย และร่างกาย 28 ราย รวมทั้งสิ้น 88 ราย

หมวดหมู่