รับบริจาคเชิงรุก

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 2 พฤษภาคม 2561

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561
อาสากาชาดรุ่นหัวใจอาสา’57 ร่วมกับ อาสากาชาดกลุ่มแฮปปี้ทีม 
นำโดย
1.นางภทรษร พันธุมบำรุง 
2.ว่าที่ร้อยตรี สุทธิพงศ์ คุ้มแก้ว
3.น.ส.สิริพร จิระประยูร
4.น.ส.สุภานี ศรีแสงสุข
5.น.ส.พรรณทิพย์ คุณาพิส
6.นางชุดา เตียวเจริญ
7.นางกัลญาณี ใจจง
8.นางอาภรณ์ กุลกุศล
9.นางสุกานดา ลิขนะไพศาล
10.น.ส.ธนพร สุวรรณคร
ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่ปฏิบัติงานรับบริจาคดวงตา อวัยวะและร่างกาย พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ข้าราชการและทหารกองประจำการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน จำนวน 350 นาย ณ.อาคารโรงเลี้ยง กองพันทหารอากาศโยธิน2 กรมทหารอากาศโยธิน รักษาพระองค์ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พลอากาศตรี สมชาย พงศ์พระธานี รองผู้บัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธาน
โดยมีผู้แสดงความจำนงค์ แบ่งเป็น
– ดวงตา 25 ราย
– อวัยวะ 23 ราย
– ร่างกาย 21 ราย
รวมทั้งสิ้น 69 รายการ

 

หมวดหมู่