รับบริจาคเชิงรุก

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 21เมษายน 2561

วันที่ 21. เมษายน 2561. กลุ่มงานโครงการจิตอาสา
อาสากาชาด ปฎิบัติงานจิตอาสา ร่วมงานกับ ชมรมผู้บริจาคโลหิต 100. ครั้ง ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ. สภากาชาดไทย
ณ. ห้างซีคอนสแควร์บางนา

วันนี้พิเศษ ขอชื่นชม 2. ครอบครัว ที่เป็นแบบอย่างที่ดี
ให้กับลูกๆ. ” ครอบครัวแท่นสุวรรณ์” และ “ครอบครัวบุญสงเคราะห์”

นอกจากคุณพ่อ คุณแม่. จะบริจาคโลหิตแล้ว
ยังเป็นต้นแบบที่ดี แสดงความจำนงบริจาค ดวงตา
อวัยวะ และอุทิศร่างกาย โดยมีน้องก้องภพ. แท่นสุวรรณ์ อายุ 9. ขวบและน้องอาทิตยาภรณ์ แท่นสุวรรณ์ อายุ 17. ปี ร่วมบริจาคด้วยโดยคุณพ่อ คุณแม่ ลงลายชื่ออนุญาติตามระเบียบ

ส่วนน้องสุฑาทิพย์ บุญสงเคราะห์ อายุ 22 ปี น้องนั่งวิวแชร์ แต่มีจิตใจอันเป็นกุศล แสดงความจำนงบริจาคเช่นกัน

รับบริจาคโลหิต. 241. ราย
รับแสดงความจำนงบริจาค
ดวงตา. 23. ราย
อวัยวะ. 22. ราย. รวม. 69. ราย
อุทิศร่างกาย. 24. ราย

อาสากาชาดผู้ปฎิบัติงานจิตอาสา
นางสาวจุฑามาศ. เอกมหาคุณ
นางพรทิพย์. พูลสมบัติ
นางดวงตา. โพธิโต

 

หมวดหมู่