รับบริจาคเชิงรุก

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 29 มีนาคม 2561

วันที่ 29 มีนาคม 2561 อาสากาชาดรุ่น 1|2555 ประกอบด้วย นางพณัญญา บัณฑุวงศ์ นส. สมหวัง ไทยประเสริฐ และนส.สุนทรี รุจิตานนท์ ได้ออกปฏิบัติงานเชิงรุก ไปให้ความรู้และเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาแสดงความจำนงบริจาคดวงตา อวัยวะและร่างกายที่อาคารกรุงเทพประกันภัย สาทร ได้มีผู้ร่วมบริจาคดวงตา 28 ราย อวัยวะ 26 ราย และร่างกาย 26 ราย รวมทั้งสิ้น 80 ราย

หมวดหมู่