รับบริจาคเชิงรุก

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 24 ตุลาคม 2560

วันที่ 24 ตุลาคม 2560 นายชัยวัฒน์ อินทรชาธร อุปนายกสโมสรอาสากาชาดด้านบริการโลหิต ดวงตา อวัยวะ และประธานอาสากาชาด รุ่น 1/2555 พร้อมด้วยนางรัตนา วศินชัย และนางวิไลวรรณ พฤทธิ์ขจรชัย ได้ออกปฏิบัติงานเชิงรุกไปให้ความรู้และเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาแสดงความจำนงบริจาคดวงตา อวัยวะและร่างกาย ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ อาคาร A ได้ผู้บริจาคดวงตา 45 ราย อวัยวะ 45 ราย ร่างกาย 46 ราย รวม 136 ราย ในการนี้มีีผู้บริจาคโลหิต 285 ราย

หมวดหมู่