รับบริจาคสิ่งของ

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 31 สิงหาคม 2560

รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคอีสาน
วันที่ 31 สิงหาคม 2560 นางสาวผกามาศ ยอดสุดา หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย รับมอบสิ่งของข้าวสารอาหารแห้งและเงินสด จำนวน 93,919 บาท(เก้าหมื่นสามพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาท)จาก บริษัท แม็ก ฟิวเจอร์ จำกัด และผู้มีจิตอาสา โดยมีนายโอฬาร วัยอุดมวุฒิ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท แม็กซ์ ฟิวเจอร์ จำกัด เป็นผู้แทนมอบ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคอีสาน

หมวดหมู่