รับบริจาคดวงตา อวัยวะ

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 12 กันยายน 2561

วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 กลุ่มงานโครงการจิตอาสา
อาสากาชาด สภากาชาดไทย

ปฎิบัติงานจิตอาสา “เชิงรุก” ร่วมงานกับเจ้าหน้าที่
ศูนย์ดวงตา , อุทิศร่างกาย(กายวิภาค)
และศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ. สภากาชาดไทย

ตามเอกสารเชิญชวนร่วมกิจกรรม “โครงการบริจาคโลหิต
จิตรลดารวมใจ ครั้งที่ 13″ โดยสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนจิตรลดา วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา. ถวายพระราชกุศลเนื่องใน
โอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร 28. กรกฎาคม 2561

รับบริจาคโลหิต. 95. ราย
แสดงความจำนงบริจาค
ดวงตา. 15. ราย
อวัยวะ. 16. ราย รวม. 44. ราย
อุทิศร่างกาย. 13. ราย

อาสากาชาดปฎิบัติงานจิตอาสา
นางสาววิภา. ลาภาเกษมทิพย์
นางสาวจุฑามาศ. เอกมหาคุณ

 

หมวดหมู่