รับบริจาคดวงตา อวัยวะ

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 11 กันยายน 2561

วันอังคารที่ 11. กันยายน 2561.

กลุ่มงานโครงการจิตอาสา อาสากาชาด ปฎิบัติงานจิตอาสา ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ณ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจ.นนทบุรี
บุคลากร คณาจารย์ยังคงให้ความอนุเคราะห์ครั้งนี้มารับบริจาคโลหิตโดยรถรับบริจาคเนื่องจากอาคารบางส่วนกำลังปรับปรุง

รับบริจาคโลหิต. 107. ราย
แสดงความจำนงบริจาค
ดวงตา. 9. ราย
อวัยวะ. 7. ราย. รวม. 24. ราย
อุทิศร่างกาย. 8. ราย

อาสากาชาดผู้ปฎิบัติงานจิตอาสา
นางดวงตา. โพธิโต

 

หมวดหมู่