รับบริจาคดวงตา อวัยวะ

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 18 กันยายน 2561

วันที่ 18 กันยายน 2561 อาสากาชาดรุ่น 1/2555 ประกอบด้วย นางพณัญญา บัณฑุวงศ์ นางมาลี พิริยะวัฒน์ น.ส.สุนทรี รุจิตานนท์ นางพรพรรณ เมฆนาวิน และนางภาสน์พิมน กีรติพรพัตร์ ได้ออกปฏิบัติงานเชิงรุก ไปให้ความรู้และเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาแสดงความจำนงบริจาคดวงตา อวัยวะและร่างกายที่อาคารอับดุลราฮิม เพลส ได้มีผู้ร่วมบริจาคดวงตา 32 ราย อวัยวะ 30 ราย และร่างกาย 34 ราย รวมทั้งสิ้น 96 ราย

 

หมวดหมู่