รร.คลองกุ่มดูงานโครงการ EM

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 03 ตุลาคม 2555

ประเภท: ข่าวประจำวัน

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2555 คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนแกนนำรร.คลองกุ่มเข้าศึกษาดูงานและทดลองฝึกปฏิบัติทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ ณ ห้องปฏิบัติการ EM โดยมีนางสุวรรณี วงศ์พิทยาดิศัย หัวหน้าโครงการอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียงและสมาชิกเป็นวิทยากร เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้เป็นกิจกรรมคุณภาพในโครงการโรงเรียนต้นแบบมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด

หมวดหมู่