รดน้ำขอพรอาสาอาวุโส

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 10 เมษายน 2561

10 เมษายน 2561 สำนักงานอาสากาชาด จัดให้มีพิธีรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ใหญ่อันประกอบด้วย ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด พร้อมทั้งอาสากาชาดที่มีอายุตั้งแต่ 80 ปี ขึ้นไปรวม 13 ท่าน เพื่อเป็นสิริมงคลแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานอาสากาชาด และอาสากาชาดที่มาร่วมในพิธี อีกทั้งเป็นการสืบทอดประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยให้ดำรงสืบต่อไป ทั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณคณะดนครีไทยที่มาบรรเลงเพลงเพราะ ๆ ให้รับฟังตลอดงาน และอาสากาชาดรุ่นต่าง ๆ ที่กรุณานำอาหารมาออกซุ้มให้เจ้าหน้าที่สำนักงานอาสากาชาด และคณะอาสากาชาดได้รับประทานอย่างอิ่มหนำสำราญ พร้อมทั้งลูกเจ้าหน้าที่สำนักงานอาสากาชาดตัวน้อย ๆ มารำสร้างสีสันที่น่ารักแก่ผู้มาร่วมงานอีกด้วย เป็นบรรยากาศดี ๆ ที่ปีหนึ่งจะได้มาพบปะกันแบบนี้ ขอให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขตลอดไป พบกันปีหน้า จัด ณ อาคารแพทยพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬลงกรณ์ สภากาชาดไทย

หมวดหมู่