ยุวกาชาดพม่าเยี่ยมชมกิจกรรมสำนักงานอาสากาชาด

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 12 มีนาคม 2557

ประเภท: ข่าวประจำวัน

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานยุวกาชาดนำคณะยุวกาชาดจากประเทศพม่าเข้าเยี่ยมชม และฟังบรรยายสรุปกิจกรรม โครงการต่างๆ ของสำนักงานอาสากาชาด โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด และนางสิริกันยา ศิริรังษีผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาดให้การต้อนรับและนำชมกิจกรรมแผนกต่างๆ ของสโมสรอาสากาชาดและสำนักงานอาสากาชาด อาทิ โครงการอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์ค้นหาสมรรถนะการคิดเด็ก เป็นต้น

หมวดหมู่