มอบเงินสนับสนุนฯ

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 16 กันยายน 2556

ประเภท: ข่าวประจำวัน

16 กันยายน 2556 นางสุวรรณา อนุวงศ์นุเคราะห์ ( อาสากาชาด) มอบเงิน จำนวน 2,000,000 บาท(สองล้านบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนเป็นค่ายา และเครื่องมือแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมอบผ่านทาง ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด ณ สำนักงานอาสากาชาด

หมวดหมู่