มอบเงินสนับสนุนร้านพฤกษากาชาดปี 2557

ข่าว, กิจกรรมการหารายได้สมทบสภากาชาดไทย

วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2557

ประเภท: กิจกรรมการหารายได้สมทบสภากาชาดไทย

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด เรือเอกนายแพทย์ปริญญา พลังวชิรา รองผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด นางสิริกันยา ศิริรังษี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด พร้อมด้วยนางประกาย อติแพทย์ นายกสโมสรอาสากาชาดและนางมณี ชื่นประดิษฐ์ อุปนายกสโมสรอาสากาชาด รับมอบเงินสนับสนุนการออกร้านพฤกษากาชาดของสโมสรอาสากาชาดในงานกาชาดประจำปี 2557 จากนางสุวรรณา อนุวงศ์นุเคราะห์ จำนวน 100,000 บาท นางประยงค์ สุทธสุต จำนวน 100,000 บาท นางลินดาและนางสาวลลิตา ประดิษฐากร มอบรายได้จากการจำหน่ายสลากพฤกษากาชาด จำนวน 16,170 บาท ในการประชุมผู้นำอาสากาชาด ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานอาสากาชาด

หมวดหมู่