มอบเงินสนับสนุนร้านพฤกษา

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 24 สิงหาคม 2560

สนับสนุนกิจกรรมพฤกษากาชาด
วันที่ 24 สิงหาคม 2560 นายกิตติธัช กลิ่นลอยและคณะกรรมการสโมสรอาสากาชาดรับมอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนกิจกรรมร้านพฤกษากาชาด จากตัวแทนบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จำนวน 25,000บาท

หมวดหมู่