มอบเงินบริจาคซื้อเครื่องกระตุกหัวใจ

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 19 ธันวาคม  2561

คณะตัวแทนผู้จำหน่ายจักรยานยนต์ฮอนด้า มอบเงินบริจาคซื้อเครื่องกระตุกหัวใจ

วันที่19 ธันวาคม 2561 คณะตัวแทนจำหน่ายจักรยานยนต์ฮอนด้า กลุ่ม16 มอบเงินบริจาค จำนวน 800,000 (แปดแสนบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจ AED ในโครงการ125ปี6แผ่นดินสภากาชาดไทย กระตุกหัวใจเพื่อคนไทยทุกคน โดยมีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะร่วมสร้างสรรค์และมอบประโยชน์ให้แก่ประชาชนและสังคมไทย โอกาสนี้ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย ร่วมรับมอบเงินบริจาคจากคณะตัวแทนจำหน่ายจักรยานยนต์ฮอนด้า กลุ่ม16 ณ ห้องรับรอง ชั้น1 สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย

 

หมวดหมู่